CORONA virus info

       
         UPDATE  12 november  2021  
 

         
              De Mondzorgpraktijken  blijven open, zeker ook voor controles en het periodieke bezoek aan de mondhygiënist.
              Een gezonde mond draagt namelijk bij aan de algemene  gezondheid: stel je bezoek aan de mondzorgverlener                        daarom niet uit.
 
         Graag onderstaande aandachtig door te lezen:

 


In de mondzorg werken we  momenteel  met een aangepaste behandelagenda.

Er is voor  gekozen om voor reguliere mondzorg alleen mensen toe te laten in de praktijk

waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

             Voordat u naar de  afspraak  komt hebben we vooraf een aantal vragen:

           * Bent u of een huisgenoot momenteel in afwachting van de testuitslag van een corona-test?

           *  Heeft u nu corona?

           *  Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?

           *  Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

            

           *  Heeft u een of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid,    niezen, hoesten,    keelpijn,benauwdheid,koorts (meer dan 38⁰C)?

            * Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

           *  Bent u in thuisisolatie  of zou dit moeten zijn? 

 

*Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

 

 

*   Bent u  teruggekeerd uit een regio of land met code oranje of rood 

waarvoor in Nederland thuisquarantaine geldt van 10 dagen?     

            

              Indien op 1 van deze vragen het antwoord ’ja’ is,  dan de afspraak 14 dagen uitstellen.

 

Als het antwoord op alle bovenstaande vragen ‘nee’ is,  dan voor de zekerheid de volgende vraag:

           •  Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond?

           

Als het antwoord ‘ja’ is, kan de  afspraak doorgaan.

 

Als het antwoord ‘nee’ is, overleg   dan met de mondhygienist.

            Deze vragenlijst wordt ook weer afgenomen  voorafgaand aan de behandeling.

           

            Opmerking:

            • als u  verkouden bent  door hooikoorts niet komen.

 

·  Ook als u een koortslip heeft niet komen.

•  Als u corona heeft gehad maar nu geen klachten meer heeft dan moet er

            minstens 14 dagen zitten tussen het verdwijnen van de klachten en de afspraak.

 

              HYGIENE MAATREGELEN in de praktijk:

 

 Slechte  handhygiene bij deze virusuitbraak is een belangrijk bron van besmetting.

 

Bij betreden van de praktijk de volgende maatregelen in acht te nemen:

 

                       ·  Uw handen te desinfecteren met handalcohol direct  bij binnenkomst in de wachtkamer

                       en bij het verlaten van de praktijk.

·                   u daarna uw gezicht niet meer aan te raken ,

·                  verder niets meer aan te raken zoals mobiele telefoons .

·                  Er kan weer gebruik worden gemaakt van het toilet. Gelieve dit aan te geven.

·                 Voorafgaand aan de behandeling laat ik u spoelen met een desinfecterend mondspoelmiddel.

 

             Nog wat extra aanwijzingen:

·                * Volg de aanwijzingen strikt op .

·                   *  Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd  binnen.

                   * Een mondkapje is gewenst.

*                 *   De1,5 meter zoveel mogelijk aan te houden

*.

                   *  Bent u vroeger dan het  verzoek om in de auto te wachten

                   *   Personen uit 1 huishouden met een afspraak  mogen samen in de wachtkamer plaatsnemen.

·                *  Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.

·                *  De nieuwe afspraak wordt via e-mail of SMS doorgestuurd, U krijgt geen afspraakkaartje mee.

·                *  Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

             * Tussen patiënt afspraken in wordt ruime tijd gepland om de behandelkamer,  wachtkamer en toiletruimte

                        te desinfecteren.

         En wat als je verkouden bent, koorts hebt of in thuisisolatie zit?

          Laat je testen en overleg met je tandarts/mondhygienist of de behandeling kan worden uitgesteld totdat het                            testresultaat bekend is. Als dat niet mogelijk is (bijvoorbeeld bij hevige kiespijn/spoedzorg), zal de mondhygienist je              in beschermende kleding en met een ander mondkapje op zelf behandelen of verwijzen naar een collega in de buurt. Dat kan niet zo maar even tussendoor. Je krijgt duidelijke instructies, volg die precies op.  

         

           

 

           U wordt ontvangen met een glimlach maar er wordt  geen hand gegeven.

           In de praktijk  houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en

           hebben we aanvullende hygienemaatregelen genomen.

Samen kunnen we corona aan. 

 

 

 

  donderdag 16 april 2020

Stand van zaken hervatting reguliere werkzaamheden

Als mondzorgkoepels volgen wij een gezamenlijke koers om op gepaste en verantwoorde

wijze de reguliere werkzaamheden te hervatten. Deze koers wordt in nauw overleg met

VWS, NZa, IGJ en ZN afgestemd, omdat de ontwikkeling en bijbehorende gevolgen van

COVID-19 dwingen tot dagelijks handelen. Wij hechten eraan om waar mogelijk maximale

duidelijkheid te scheppen voor alle mondzorgverleners in Nederland. Dit is nu de stand van

zaken.

Koers gezamenlijke mondzorgkoepels

In de afgelopen weken is een gezamenlijke koers ingezet om mondzorgpraktijken en

mondzorgverleners voor te bereiden op het hervatten van de reguliere werkzaamheden.

 Vandaag heeft VWS haar waardering uitgesproken voor de Leidraad en aangegeven dat

RIVM en IGJ op zeer korte termijn zullen reageren en dat een dergelijke Leidraad

 is om werkzaamheden te hervatten.

De mondzorgkoepels zien dat de Leidraad aansluit op de oproep van minister Wiebes om

te komen met ‘coronaplannen per sector’.

Mondzorgpraktijken en mondzorgverleners zijn door het volgen van de Leidraad in staat

zich voor te bereiden om op gepaste en verantwoorde wijze de reguliere werkzaamheden

te hervatten.

Oproep VWS

VWS heeft ons vandaag laten weten de Leidraad zeer te waarderen, maar heeft tevens op

verzoek van minister Van Rijn uitdrukkelijk gevraagd om het advies inzake de hervatting

reguliere werkzaamheden op 20 april op te schorten tot na de persconferentie van

de minister-president a.s. dinsdagavond 21 april.

De overheid is op dit moment belast met het zoeken naar oplossingen voor het gebrek aan

beschermingsmiddelen. Hierdoor kan het grote aantal zorgverleners dat nu onbeschermd

met COVID-19 patiënten moet werken van middelen worden voorzien.

Wij willen benadrukken als sector klaar te zijn voor het gepast en verantwoord hervatten

van de reguliere werkzaamheden, maar beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om

gehoor te geven aan het uitdrukkelijke beroep dat minister Van Rijn op ons doet. Daarom

schorten de gezamenlijke mondzorgkoepels het advies op voor wat betreft het hervatten

van de reguliere werkzaamheden op 20 april, in afwachting van de bekendmaking van

mogelijk nieuwe informatie op de persconferentie a.s. dinsdag 21 april.

 

Namens ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT 

 Bron: NVM-mondhygienisten
 
 
 
 
zondag 15 maart 2020

 

Mondzorgkoepels adviseren leden niet-spoedeisende mondzorg te staken.

 

De mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT adviseren hun leden om 

met ingang van maandag 16 maart 2020 en in ieder geval tot 6 april 2020 de reguliere

zorgverlening op te schorten en over te gaan op het uitsluitend behandelen van spoed bij

niet-coronapatiënten.

Over dit bericht is overleg geweest met het ministerie van VWS en via VWS met het RIVM. 

Mede op verzoek van het RIVM wordt aangegeven dat de positie van hulpverleners in de

mondzorg verschilt van andere hulpverleners. Immers, in de mondzorg wordt gewerkt

met aerosolen die als  transportmiddel gelden voor virussen. Bovendien zitten deze

zorgverleners heel dicht op de mond van de patiënt. En, ook op verzoek van VWS/RIVM, 

berichten de koepels dat hun leden spoedhulp blijven verlenen.

Het is op dit moment van het grootste belang om sociale contacten zoveel mogelijk te

beperken en daarmee de verspreiding van het virus af te remmen.

 

De maatschappelijke verantwoordelijkheid die de koepels hiermee nemen ligt in het

verlengde van de adviezen die de overheid zondagmiddag heeft gegeven, waaronder het

bewaren van een afstand van minimaal 1,5 meter.

 

Bovendien menen deze koepels het advies te moeten geven omdat in de mondzorg, meer

nog dan in andere beroepen gewerkt wordt met aerosolen. Aerosolen zijn bij uitstek een

transportmiddel voor virussen. 

 

Bron: NVM-Mondhygienisten.