CORONA virus info

zondag 15 maart 2020

 

Mondzorgkoepels adviseren leden niet-

spoedeisende mondzorg te staken

 

De mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT adviseren hun leden om

met ingang van maandag 16 maart 2020 en in ieder geval tot 6 april 2020 de reguliere

zorgverlening op te schorten en over te gaan op het uitsluitend behandelen van spoed bij

niet-coronapatiënten.

 

Over dit bericht is overleg geweest met het ministerie van VWS en via VWS met het RIVM.

Mede op verzoek van het RIVM wordt aangegeven dat de positie van hulpverleners in de

mondzorg verschilt van andere hulpverleners. Immers, in de mondzorg wordt gewerkt

met aerosolen die als  transportmiddel gelden voor virussen. Bovendien zitten deze

zorgverleners heel dicht op de mond van de patiënt. En, ook op verzoek van VWS/RIVM, b

erichten de koepels dat hun leden spoedhulp blijven verlenen.

 

Het is op dit moment van het grootste belang om sociale contacten zoveel mogelijk te

beperken en daarmee de verspreiding van het virus af te remmen.

 

De maatschappelijke verantwoordelijkheid die de koepels hiermee nemen ligt in het

verlengde van de adviezen die de overheid zondagmiddag heeft gegeven, waaronder het

bewaren van een afstand van minimaal 1,5 meter.

 

Bovendien menen deze koepels het advies te moeten geven omdat in de mondzorg, meer

nog dan in andere beroepen gewerkt wordt met aerosolen. Aerosolen zijn bij uitstek een

transportmiddel voor virussen. 

 

Bron: NVM-Mondhygienisten.