Kwaliteit

Kwaliteitseisen
Kwaliteit staat hoog in ons vaandel.
Om de ontwikkelingen en nieuwe inzichten goed in de dagelijkse praktijk  toe te passsen
worden congressen, cursussen en clinics gevolgd.
 
Mondhygiënisten die in het KRM staan ingeschreven, voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van de eigen beroepsgroep.
• Zij beschikken over het wettelijk erkende HBO diploma ’mondhygiënist’
• Onderschrijven de Gedragscode en het Beroepsprofiel van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten.
• Ze nemen deel aan de klachtenregeling die voldoet aan de Wet Klachtregeling Cliënten Zorgsector,
• Ze zich aantoonbaar inzetten voor een professionele uitoefening van hun beroep.
• Dit houdt in dat zij voldoende werkervaring hebben en regelmatig aan bij- en nascholing doen.
• Met het KRM keurmerk bent u zeker dat zij bekwaam en bevoegd zijn en dat zij hun kennis en vaardigheden op peil houden.
 
 
Lid van NVM Nederlandse Vereniging van Mondhygienisten
Lid van NVvP Nederlandse Vereninging voor Parodontologie
Lid van
 
Ingeschreven bij
 
 
KRM 
Ivoren Kruis
 
Kwaliteits Register Mondhygiënisten
Ingeschreven bij DRM  Diploma Register Mondhygienisten
Ingeschreven bij
Kamer van Koophandel
 
 
Informatie over de taakomschrijving, deskundigheid en bevoedheid van de mondhygienist