Tarieven 2020

In  2021  zijn de tarieven vastgesteld door de NZA, de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Deze zijn terug te vinden op de sites :
 
 
 www.nza.nl    voer in de zoekterm:   Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg - TB/REG-21614-01
  deze is zeer uitgebreid.
 
 
www.allesoverhetgebit.nl   zie de middelste, rode kolom   onder de kop   : Tarieven  2021.  
 deze is beknopter.