Tarieven 2024

In  2024  zijn de tarieven vastgesteld door de NZA, de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Deze zijn terug te vinden op de sites :
 
 
 www.nza.nl    voer in de zoekterm: 

Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg - TB/REG-24612-01


  deze is zeer uitgebreid.
 
 
www.allesoverhetgebit.nl   zie de middelste, rode kolom   onder de kop   : Tarieven  2024.  
 deze is beknopter.