Tarieven 2019

In  2019  zijn de tarieven vastgesteld door de NZA, de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Deze zijn terug te vinden op de sites :
 
 
 www.nza.nl    voer in de zoekterm:   Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg - TB/REG-18609-01   
  deze is zeer uitgebreid.
 
 
www.allesoverhetgebit.nl   zie de middelste, rode kolom   onder de kop   : Tarieven  2018.  
 deze is beknopter.