Behandelingen

 
 
Overzicht van de opzet van  behandelingen:
Eerste afspraak

Belangrijk: neem uw zorgverzekeringspas en een identiteitsbewijs mee
 
We beginnen met een intake gesprek waarin
•uw persoonlijke gegevens worden opgenomen , aanmaak patiëntenkaart
•uw zorgvraag wordt besproken
•de tandheelkundige/medische/psychosociale vragenlijst wordt afgenomen
•vaststellen PPS- index
•het behandelplan wordt opgesteld
•bij kosten vanaf 250,00 euro  wordt een  begroting opgemaakt
•vervolgafspraken worden gemaakt, na akkoord begroting 
•gemiddelde tijdsduur: 45 tot 60  minuten


Vervolg behandeling
 
Bij Preventieve behandelingen PPS index:  0-1-2:
bij ontsteking tandvlees ,geen kaakbot aangetast
•met  instructie en gebitsreiniging : u kunt door goede zelfzorg uw mond in conditie houden
• 1 a 2 x per een jaar een afspraak/consult
• gemiddelde tijdsduur: 30 tot 45  minuten
 
Bij Parodontale behandelingen: PPS index 3 , 4 :  volgens het paro-protocol
bij chronische ontsteking met verlies van kaakbot
•de conditie van uw tandvlees wordt vastgesteld en geregistreerd in de parodontiumstatus 
• uitgebreide instructie , uitgebreide diepreiniging, polijsten
• van 4 tot 6 zittingen , variërend van 45 min. tot 60 min. per zitting
 
korte termijn: optioneel
•na  6 weken tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling 
•beoordelen resultaat behandeling , her-instructie dan wel bijsturing
•gemiddelde tijdsduur: 30 minuten
 
middellange termijn:
• na 3 tot 4 maanden evaluatie tandvleesbehandeling
• herbeoordeling van conditie van het tandvlees en registratie van de parodontiumstatus
• controle mondhygiëne, indien nodig her-instructie, tandsteen verwijderen/diepreiniging, polijsten 
• gemiddelde tijdsduur: 45 tot 60 minuten


Nazorg :                      

lange termijn:  3 a 4 x per jaar nazorg behandeling : PPS index 3,4:
•voor stabilisering conditie tandvlees
•controle mondhygiëne, indien nodig her-instructie, tandsteen verwijderen/diepreiniging, polijsten
• update parodontiumstatus , herregistratie 1x  per jaar  
•microbiologisch en/of speekselonderzoek, op indicatie indien bovengenoemde  behandeling  onvoldoende aanslaat
•gemiddelde tijdsduur: 45 tot 60 minuten
 
Veelvoorkomende klachten/behandelingen:
 
met een tijdsduur van 15 tot 30 minuten

Gevoelige tandhalzen: opsporen van oorzaak , behandeling.
 
Droge mond: opsporen van oorzaak, advies en informatie geven, behandeling o.a. met diverse producten.
 
Slechte adem/mondreuk: opsporen oorzaak, advies en informatie geven, behandeling met o.a. diverse producten.

Voor- en nazorg rondom behandelingen als kroon- /brugwerk, implantaten, uitgevoerd door de tandarts of specialist.
 
Orthodontie: begeleiden van de mondhygiëne voor, tijdens en na orthodontie behandelingen .Zowel kinderen als volwassenen.