Privacy Verklaring / Disclaimer

 
 
 Privacyverklaring

Zorgvuldig met persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. In alle gevallen verwerkt Mondgezond Schimmert alleen die persoonsgegevens die ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Gegevens die u invult op de website zullen niet voor commerciƫle doeleinden worden gebruikt noch ter beschikking gesteld worden aan derden. Verder geldt dat elke verwerking in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

De  privacyverklaring is van toepassing bij een bezoek aan de website van Mondgezond Schimmert, wwwmondgezondschimmert.nl.

 Mondgezond Schimmert  hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Uitgangspunt daarbij zijn de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaraan stelt. In geval er sprake is van gegevensverwerking op www.mondgezondschimmert.nl  is Mondgezond Schimmert, De Bockhofweg 2  te Schimmert, verantwoordelijk.

 

Wijzigingen in privacyverklaring

Mondgezond Schimmert behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.


Disclaimer

Over de site van de mondhygienist

Uw mondhygienist optimaliseert zijn/haar klantenservice door middel van internet. Daartoe biedt de mondhygienist zijn/haar  kennis online aan op een eigen site. 24 uur per dag kunnen bezoekers van de site informatie krijgen over onder andere behandelingen.

De bouwer en redactie van deze site en de mondhygienist aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website en/of informatie welke via een doorlink(s) wordt bezocht. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld en is niet bedoeld om persoonlijke adviezen te geven en vervangt in geen geval een behandeling of consult.

 Als u vragen heeft neem dan contact op met de praktijk.